ATF Vve Beheer
Colijnplein 18D
2555 HA Den Haag
 

Laat uw splitsingsakte door ons opvragen

Een splitsingsakte is een notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in meerdere appartementsrechten.

De splitsingsakte geeft een opsomming van onder meer de zogenaamde privé-gedeelten. Elke appartementseigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht van een privé-gedeelte, zoals een appartementswoning, een berging, een garage, een parkeerplaats, een bedrijfsruimte, etc.

Hoe kom ik aan een splitsingsakte?

Bij de koop van een appartement krijgt u van de notaris de splitsingsakte en het splitsingsreglement van uw VvE. Als u het niet gekregen hebt, vraag de notaris hier dan naar. U kunt uw splitsingsakte ook door ATF VvE Beheer laten opvragen bij het kadaster. Wij brengt hiervoor 55,- euro aan kosten in rekening. U krijgt de akte binnen 5 werkdagen toegezonden.

Kan ik de splitsingsakte laten veranderen?

Zonder tussenkomst van een notaris kunt u een splitsingsakte niet wijzigen en/of vernieuwen. U kunt in een vergadering tijdelijke afspraken maken over de kostenverdeling van het onderhoud. Maar dit geldt dan alleen voor het onderhoud voor dat moment. Zodra er een andere eigenaar in de VvE komt, zijn de akte en het reglement weer van toepassing. Een nieuwe eigenaar ziet in het kadaster alleen de splitsingsakte en het reglement.

Vragen?

Heeft u uitleg nodig over de splitsingsakte en/of het splitsingsreglement, neem dan contact met ons op. Een adviseur van ATF VvE Beheer kan ze dan samen met u doornemen.

 Bekijk een voorbeeld van een Splitsingsakte van de gemeente Den Haag.

Formulier aanvragen splitsingsakte