ATF Vve Beheer
Colijnplein 18D
2555 HA Den Haag
 

Collectief of individueel?

Wat wij helaas nog regelmatig tegenkomen is dat appartementseigenaren ieder een eigen opstalverzekering hebben. Wanneer er dan schade aan het gebouw is, moeten de verzekeraars eerst met elkaar overleggen.

Maar stelt u zich nu eens voor als uw buurman:

  • te laag is verzekerd;
  • een polis heeft zonder garantie tegen onderverzekering heeft gesloten;
  • geen herbouwwaardemeter invult waardoor deze garantie op de polis is komen te vervallen;
  • de premie niet voldaan heeft waardoor de verzekering geen dekking meer biedt.

In al deze gevallen zal de verzekeringsmaatschappij niet genoeg geld uitkeren om de schade van het gebouw te herstellen.

Indien er geen actieve VvE aanwezig is, kan het zelfs zo zijn dat de verzekerings- maatschappij NIET hoeft uit te keren i.v.m. de gestelde voorwaarden binnen de polis.

Bij collectieve verzekeringen is het bovendien een groot voordeel dat de polis- voorwaarden niet verschillen. Er is veel minder kans op problemen bij schade. Daarnaast is de premie bij collectieve verzekeringen doorgaans lager. Het is dus voor uw VvE van groot belang dat er goede en heldere voorwaarden van toepassing zijn en dat de premie in een juiste verhouding staat met het risico. Ook streven we er altijd naar een verzekering zonder of met een zo laag mogelijk eigen risico.

Als er sprake is van individuele contracten en men wil overstappen naar een collectieve verzekering, zal de verzekeringsmaatschappij daar bijna altijd zijn medewerking aan verlenen.

ATF VvE Beheer werkt samen met diverse grote Nederlandse verzekeraars, zodat er altijd een zeer scherpe premie tegen de meest uitgebreide voorwaarden aangeboden kan worden.