ATF Vve Beheer
Colijnplein 18D
2555 HA Den Haag
 

Ons dienstenpakket overzichtelijk ingedeeld

ATF VvE Beheer biedt haar dienstverlening aan in de vorm van de volgende diensten.

1. Administratief & Financieel

 • VvE ledenadministratie
 • Incassobeheer VvE leden
 • Factuurmanagement
 • Online financieel overzicht
 • Verzorgen van jaarrekeningen
 • Budget bewaking
 • Documentenarchivering
 • Informatievoorziening nieuwe VvE leden

2. Onderhoud

 • Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
 • Technische inspectie
 • Selecteren en adviseren van aannemers en leveranciers
 • Controle op planmatig onderhoud
 • Verzorgen van onderhoudscontracten
 • Storing telefoonservice
 • Logboek klachtenonderhoud

3. Organisatie & Ondersteuning

 • Organiseren jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • Voorbereidingswerkzaamheden algemene ledenvergadering
 • Verzorgen van vergaderlocatie
 • Voorzitten vergaderingen
 • Notulist vergaderingen
 • KVK administratie
 • Advisering invulling huishoudelijk reglement
 • Juridische ondersteuning en mediation