ATF Vve Beheer
Colijnplein 18D
2555 HA Den Haag
 

Eigenarenverenigingen van de rem

Renovaties van appartementencomplexen met Verenigingen van Eigenaren (VvE) zijn, hoe gewenst vaak ook, moeilijk te organiseren. In de Haagse wijk Mariahoeve gaan architecten de uitdaging aan om VvE-bestendige programma's te bedenken.

Mariahoeve staat model voor veel naoorlogse flatwijken. Architect Arthur Nuss rekent er daarom op dat zijn inzet voor de ontwikkeling van haalbare woningverbeterings- concepten voor VvE-complexen ook elders van pas komt. Samen met collega's en adviseurs bedacht Nuss oplossingen voor verschillende flattypen in Maria-hoeve.

Subsidie

Nuss, van het Haagse bureau Global Architects, pakte de problematiek op in het kader van het onderzoeksproject Human Involved Architecture. Een en ander gebeurt in samenwerking met zijn Delftse collega Jan Willem Hagenbeek van Studio Cinko in Delft en het Haagse bureau Kiemkracht. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur gaf een flinke subsidie. De gemeente wil graag met collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) de wijkvernieuwing gestalte geven. Voor dit doel worden op een aantal locaties nieuwe kavels uitgegeven. Ook in het onderzoeks-project Human Involved Architecture, voor de bestaande bouw, staat de toepassing van cpo centraal.

Realiseerbare wensen

Het goede nieuws is volgens Nuss dat veel bewonerswensen in de bestaande bouw realiseerbaar zijn, bijvoorbeeld door uitbreidingen daarvan. Dat dit goed mogelijk blijkt, is te danken aan de degelijke constructies, waardoor probleemloos wat extra gewicht valt toe te voegen. "De betonskeletten zijn overgedimensioneerd en kunnen lichtgewicht dakopbouwen en uitbreidingsmodules aan gevels primadragen." Door aan de gevel een uitbouw te monteren, is een woning flexibel te vergroten. Op vergelijkbare wijze zijn ook balkons breder te maken. Nieuwe grotere woningen met veel buitenruimte vallen te realiseren op de daken. Aan de verkoop van dergelijke penthouses kunnen VvE's wellicht een bedrag overhouden. Dat valt tegebruiken om andere woningverbeteringen financieel rond te krijgen. Bijvoorbeeld ten behoeve van een betere energiepres-tatie, overweegt Nuss.

Bron: Cobouw 48, 14 maart 2013