ATF Vve Beheer
Colijnplein 18D
2555 HA Den Haag
 

Het verzekeringenpakket voor Vereniging van Eigenaren

Als bestuurder van de Vereniging van Appartementseigenaren (VvE) behartigt u de belangen van leden van het appartementencomplex. Verzekeringen maken een belangrijk deel uit van die gezamenlijke belangen.

Speciaal voor de VvE heeft onze tussenpersoon Fiad.nu een verzekeringspakket met daarin de belangrijkste verzekeringen, zoals een gezamenlijke opstalverzekering met uitstekende dekking.

Gebouwen

De belangrijkste verzekering voor de Vereniging van Eigenaren is wel de gebouwen- verzekering (opstalverzekering). Deze biedt dekking tegen onder andere de gevolgen van brand, ontploffing, storm, waterschade en diverse andere mogelijke oorzaken. Veel verzekeraars hebben een uitgebreide of extra uitgebreide dekking.

VvE leden moeten samen een opstalverzekering voor het gebouw afsluiten. Een gezamen- lijke verzekering voorkomt namelijk het risico dat het pand niet goed is verzekerd.

De kosten voor herstel bij eventuele brandschade aan het appartementencomplex komen voor rekening van alle eigenaren. Vandaar dat in het splitsingsreglement (aanvragen) is geregeld dat elke VvE een collectieve Opstal/Brand- verzekering moet hebben.

Aansprakelijkheid

Naast de opstalverzekering is het aan te bevelen en in de meeste gevallen ook verplicht, dat de VvE tevens een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Het appartementencomplex kan immers oorzaak zijn van schade aan derden.

Als door slecht onderhoud een schoorsteen of een dakpan op een voorbijganger of geparkeerde auto valt, wordt de VvE aansprakelijk gesteld, die op haar beurt de aansprakelijkheidsverzekering zal inschakelen.

Ook als bestuurder draagt u verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van besluiten en het beheer van de VvE. Daarnaast loopt u uit hoofde van uw functie risico, zelfs als u deze vrijwillig bekleedt. Als vertegenwoordiger van de VvE neemt u belangrijke beslissingen. Het kan voorkomen dat door zo’n besluit (financiële) schade wordt geleden door een of meer eigenaren of deren. Indien blijkt dat het besluit onbevoegd is genomen, kan de bestuurder prive’ aansprakelijk worden gesteld.

Dat betekent dat de bestuurder zelf voor eventuele kosten moet opdraaien. De bestuursaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking indien de verzekerde bestuurder, persoonlijk wordt aangesproken en verplicht is om schadevergoeding te betalen. Ook zijn de kosten van juridisch verweer tegen een aansprakelijkheidstelling verzekert. De verzekering biedt echter geen dekking in situaties waarin er sprake is van opzet van de bestuurder of waarin administratieve en/of boekhoudkundige verplichtingen niet zijn nagekomen.

Rechtsbijstand

In onze huidige samenleving lopen VvE én haar leden een steeds grotere kans betrokken te raken in een juridisch geschil. De kosten van een advocaat kunnen bijzonder hoog oplopen.

De rechtsbijstandsverzekering is daarom een belangrijke verzekering voor de VvE. Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering voor de VvE geeft u namelijk recht op adviezen en rechtsbijstand bij juridische conflicten.

Deze verzekering is inclusief Incasso van VvE Bijdrage.